همکاری با سفیر گفتمان شعبه بیرجند

اردو های آموزشی به تهران (OJT)

برگزاری IETLS رایگان

امنیت شغلی

( بیمه و مزایا )

امکان کار در سایر شعب سفیر

امکان ارتقا شغلی

امکان استخدام و حقوق ثابت

مراحل استخدام مدرس زبان انگلیسی در موسسه زبان سفیر

در بخش اجرای دوره ها، متقاضیان پذیرفته شده از طریق مراحل جذب که شامل آزمون کتبی و مصاحبه ورودی است در دوره های تربیت مدرس یا TTC شرکت می نمایند.

این دوره ها متشکل از دو قسمت اصلی است:

بخش اول شامل تدریس و آموزش module های اصلی سیستم آموزشی موسسه است که در قالب کارگاه های آموزشی (Workshop) به همراه بررسی مبانی تئوری های تدریس ارائه می گردد.

بخش دوم شامل تمرین تدریس بصورت شبیه سازی کلاس بوده که بخش عملی یا(TP (Teaching Practice را تشکیل می دهد.در این بخش هر داوطلب چندین بار فرصت تدریس module های اصلی سیستم آموزشی را در حضور مربیان دوره مربوطه داشته و پس از هر تدریس بطور کامل با استفاده از ابزارهای کنترل کیفیت تدریس مورد ارزیابی و تحلیل آموزشی قرار می گیرد.

پس از اتمام هر یک از این جلسات تدریس تمرینی، متقاضیان دیگر (هم دوره ها) و شخص متقاضی با استفاده از برگه های ارزیابی Peer Observation Sheet و Self-Evaluation Sheet جلسه مورد نظر را ارزیابی نموده و سپس مربیان دوره موارد لازم را در قالب برگه های ارزیابی تدریس تمرینی به تفصیل ارائه می نمایند و موارد تذکر داده شده مجدداً اجرا و ارزیابی می گردند.

هر داوطلب حداقل دو بار فرصت انجام تدریس شبیه سازی شده (TP) را دارد.

در پایان دوره، متقاضیان در صورت قبولی در جلسه نمایش توانایی تدریس ( Demo ) که با حضور هیات داوران متشکل از مربیان دوره و مدیران آموزش دفتر مرکزی برگزار می گردد، بعنوان کارآموز در واحدهای آموزشی مشغول به کار می گردند.

توجه: دوره فوق بصورت فشرده در طول 18 روز کاری برگزار گردیده که شامل 60 ساعت تدریس و تمرین تدریس (TP) می باشد.

شیوه‌های استخدام مدرس زبان انگلیسی در سفیر
جذب مدرس زبان انگلیسی از طریق برنامه عادی

از طریق این برنامه متقاضیانی که سابقه تدریس کمتر از 5 سال دارند و یا تصمیم به آغاز حرفه تدریس زبان انگلیسی را دارند می توانند اقدام کنند.

مراحل استخدام مدرس زبان انگلیسی در موسسه زبان سفیر

در بخش اجرای دوره ها، متقاضیان پذیرفته شده از طریق مراحل جذب که شامل آزمون کتبی و مصاحبه ورودی است در دوره های تربیت مدرس یا TTC شرکت می نمایند.

این دوره ها متشکل از دو قسمت اصلی است:

بخش اول شامل تدریس و آموزش module های اصلی سیستم آموزشی موسسه است که در قالب کارگاه های آموزشی (Workshop) به همراه بررسی مبانی تئوری های تدریس ارائه می گردد.

بخش دوم شامل تمرین تدریس بصورت شبیه سازی کلاس بوده که بخش عملی یا(TP (Teaching Practice را تشکیل می دهد.در این بخش هر داوطلب چندین بار فرصت تدریس module های اصلی سیستم آموزشی را در حضور مربیان دوره مربوطه داشته و پس از هر تدریس بطور کامل با استفاده از ابزارهای کنترل کیفیت تدریس مورد ارزیابی و تحلیل آموزشی قرار می گیرد.

پس از اتمام هر یک از این جلسات تدریس تمرینی، متقاضیان دیگر (هم دوره ها) و شخص متقاضی با استفاده از برگه های ارزیابی Peer Observation Sheet و Self-Evaluation Sheet جلسه مورد نظر را ارزیابی نموده و سپس مربیان دوره موارد لازم را در قالب برگه های ارزیابی تدریس تمرینی به تفصیل ارائه می نمایند و موارد تذکر داده شده مجدداً اجرا و ارزیابی می گردند.

هر داوطلب حداقل دو بار فرصت انجام تدریس شبیه سازی شده (TP) را دارد.

در پایان دوره، متقاضیان در صورت قبولی در جلسه نمایش توانایی تدریس ( Demo ) که با حضور هیات داوران متشکل از مربیان دوره و مدیران آموزش دفتر مرکزی برگزار می گردد، بعنوان کارآموز در واحدهای آموزشی مشغول به کار می گردند.

توجه: دوره فوق بصورت فشرده در طول 18 روز کاری برگزار گردیده که شامل 60 ساعت تدریس و تمرین تدریس (TP) می باشد.

شیوه‌های استخدام مدرس زبان انگلیسی در سفیر
جذب مدرس زبان انگلیسی از طریق برنامه عادی

از طریق این برنامه متقاضیانی که سابقه تدریس کمتر از 5 سال دارند و یا تصمیم به آغاز حرفه تدریس زبان انگلیسی را دارند می توانند اقدام کنند.

دعوت به همکاری

مدرس محترم ضمن تشکر از شما برای حسن انتخابتان در راستای همکاری با مجموعه سفیر بیرجند، پس از خواندن شرایط بالا،خواهشمندیم فرم درخواست جذب مدرس را که در بخش پایین برای شما قرار داده ایم ، دانلود کرده، اطلاعات خود را در آن وارد نمائید و در بخش زیر، فرم درخواست جذب مدرس پر شده با اطلاعات شخصی خوتان را آپلود نمائید.